NOVI SAD – Član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić prisustvovao je konferenciji za novinare povodom druge Evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima koja će biti održana u Novom Sadu od 15-17. novembra 2018. godine. Organizatori Konferencije su Magyar Szó, Asocijacija medija, Heror Media Pont i Centar za razvoj manjinskih i lokalnih medija u saradnji sa Evropskom asocijacijom manjinskih dnevnih listova.

Na konferenciji su se takođe obratili Pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Dragana Milošević i direktorka Heror Media Pont Nataša Heror.

– Novi Sad kao izrazito multinacionala sredina, koja tradicionalno podržava očuvanje kulturne raznolikosti, prepoznaje značaj manjinskih medija i u tom procesu i generalno. Konferencija koja proučava njihovu društvenu ulogu i na taj način ih dodatno promoviše, za nas je veoma značajna, i veoma mi je drago što je konferencija našla svoje mesto u projektu ”Novi Sad 2021”. Gradska uprava ima posebnu sekciju u konkursnom finansiranju koja je namenjena upravo javnom informisanju, i na taj način omogućili smo podršku svim projektima od opšteg interesa, jer smo svesni specifičnosti nekomercijalnog sadržaja i važne uloge koju mediji imaju u društvu – rekao je Dalibor Rožić i dodao da je siguran da će ova konferencija biti uspešna, i da će kreirati adekvatnu platformu za tumačenje i tretman manjinskih medija u našoj zemlji, ali i u Evropi, kao i da će podstaći intenzivniju saradnju na tom polju.

Pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Dragana Milošević istakla je značaj ove Konferencije jer se na vrlo pragmatičan način bavi pitanjima informisanja na jezicima nacionalnih manjina. Ona je istakla da je Pokrajinska vlada u poslednje dve godine povećala sredstva koja se izdvajaju za finansiranje medija na manjinskim jezicima, i dodala da je namera Pokrajinske vlade da i u narednoj godini poveća sredstva i podrži manjinske medije na teritoriji čitave AP Vojvodine.

Direktorka Heror Media Pont Nataša Heror naglasila je da druga Evropska konferencija, pod nazivom ”Da li su manjinski mediji kulturno nasleđe”, propituje poziciju manjinskih medija kao aktivnih činilaca razvoja evropskih društava.

– Traženje odgovora na ovo pitanje će se odvijati kroz nekoliko glavnih tema: kulturna prava, samoregulacija manjinskih medija i definisanje fenomena manjinskih medija kao kulturnog nasleđa. Evropski karakter ove konferencije omogućava uvid u produkciju i stepen uticaja manjinskih medija širom Evrope na društva u kojima stvaraju svoj sadržaj. Događaj je integrisan u ”PLUS dane interkulturalnosti” projekta ”Novi Sad 2021”, a jedan od ciljeva za ovu godinu je promovisanje Novog Sada i Vojvodine kao kulturnih destinacija koristeći potencijale njihovog izvornog multikulturnog okruženja, i to putem aktivne saradnje sa manjinskim medijima kako u Srbiji tako i širom Evrope – rekla je Nataša Heror.

Prvi dan konferencije je rezervisan za predavanja o glavnim temama događaja namenjenim novinarima, studentima, menadžmentima medija, predstavnicima institucija i organizacija koje se bave položajem manjinskih zajednica, manjinskim i kulturnim pravima, kao i srednjoškolcima koji pohađaju fakultativni predmet „Mediji i medijska pismenost“, dok će se drugog dana događaj odvijati kroz plenarni rad u četiri panela.