NOVI SAD – U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve (broj: IV-34-1973/18) određuje se privremena izmena trase autobuske linije broj 64 zbog radova na sanaciji kolovoza u Karađorđevoj ulici u Bukovcu. Izmenjena trasa linije važi dana 22. septembra 2018. godine.

Autobusi na liniji broj 64 na izmenjenom delu trase u smeru A Novi sad – Bukovac saobraćaće levom stranom Karađorđeve ulice u Bukovcu. Autobusi na izmenjenom delu trase (u smeru iz Novog Sada) koriste dva privremeno postavljena stajališta naspram kućnih brojeva 80 i 102.