NOVI SAD – Zavod za kulturu Vojvodine je danas raspisao Konkurs za nagradu „Medijakult“, kojom se afirmiše i podržava kreativno televizijsko stvaralaštvo iz oblasti kulture, a koje doprinesi unapređenju interkulturalne komunikacije.

Na Konkursu mogu učestvovati sve televizijske produkcijske kuće u Vojvodini koje svoje emisije konkurentne u okviru teme „Interkulturalna komunikacija u Vojvodini“ dostave Zavodu za kulturu Vojvodine, Vojvode Putnika 2, 21101 Novi Sad, sa naznakom „Za konkurs Medijakult“.

Konkurs je otvoren do 19. oktobra 2018. godine.

Sve prijavljene radove pregledaće žiri u čijem sastavu će biti ugledni poznavaoci TV stvaralaštva, a u novembru mesecu 2018. godine će u Novom Sadu, po šesti put biti uručena nagrada „Medijakult“ koju Zavod za kulturu Vojvodine svake godine dodeljuje autorima TV emisije o temi iz oblasti „Interkulturalna komunikacija u Vojvodini“. 

Nagrada se sastoji od diplome, novčanog iznosa i publikovanja nagrađene emisije na DVD -u.

Propozicije Konkursa:

  1. Pravo učešća na Konkursu imaju autori emisija koji su svojim radom, delovanjem i stvaralaštvom vezani za prostor Autonomne pokrajine Vojvodine
  2. Pravo učešća na Konkursu imaju autori TV emisija koje su realizovane u tekućoj 2018. godini
  3. Emisije mogu biti na srpskom jeziku, a ako su na jezicima nacionalnih manjina potrebno je da budu titlovane na srpskom jeziku.
  4. Emisije mogu trajati najmanje 10, a najviše 30 minuta
  5. Svaki konkursni paket mora da sadrži: snimak TV emisije u tri primerka snimljene u DVD formatu (bez fizičkih oštećenja, ogrebotina i sl. u regularnom DVD zapisu – mogućnost reprodukovanja na običnom DVD plejeru; uredno popunjen Prijavni list (nalazi se na internet stranici Zavoda za kulturu Vojvodine www.zkv.rs ); filmografiju autora sa biografijom i fotografijom; par fotografija iz TV emisije; ukoliko jedan autor konkuriše sa više emisija, svaka treba da bude snimljena na posebnom nosaču i propraćena Prijavnim listom.

Slanje emisija snimljenih na „CD-R“ formatu značiće automatsku diskvalifikaciju.

 

Konkursnu dokumentaciju slati na adresu:

Zavod za kulturu Vojvodine

Vojvode Putnika 2

21101 Novi Sad

sa naznakom „ Za konkurs „Medijakult“