NOVI SAD – Sa ciljem da učesnike upozna sa osnovnim smernicama zakonske regulative u oblasti hrane i prehrambene industrije koja je na snazi u Evropskoj uniji (EU), radionica „Na putu ka Inovacionoj Uniji: Evropska zakonska regulativa u oblasti hrane“ održana je u sredu, 5. septembra 2018. godine u Privrednoj komori Vojvodine (PKV). Radionica je deo projekta „Inovativni ciklus razvoja prehrambenih proizvoda“, u organizaciji Naučnog instituta za prehrambene tehnologije Univerziteta u Novom Sadu i PKV, a koju je realizovala grupa stručnjaka iz irskog razvojnog instituta „Teagasc–Agriculture and Food development Authority“.
„Veoma nam je drago što možemo da pomognemo održavanje ove radionice sa relevantnim predavačima iz inostranstva. Izuzetno je važna oblast proizvodnje hrane i sve mogućnosti koje mogu da dovedu do bolje pozicije naših proizvođača u ovako važnom i osetljivom segmentu kao što je proizvodnja hrane, za nas su veoma bitne i zbog toga nam je ova radionica izuzetno značajna“, rekao je sekretar Udruženja industrije PKV mr Zoran Trpovski.
Dodao je da ovaj i slični projekti, treba dalje da doprinesu tome da se praksa kroz nas kompletno uskladi sa praksom EU, kako bi naše veoma kvalitetne i dobre firme u ovoj oblasti, kako kaže, bile još bolje. Projekat „Inovativni ciklus razvoja prehrambenih proizvoda“ sada je u trećoj godini realizacije, a na radionici bilo je reči o propisima koji regulišu primenu novih procesnih tehnologija i sastojaka, propisima koji regulišu bezbednost hrane, sa posebnim osvrtom na mikotoksine i hemijske rezidue, kao i na propise koji regulišu označavanje nutritivnih svojstava hrane.

„Tema radionice je primena i usklađivanje propisa u oblasti hrane, s obzirom da smo mi kao nauka u obavezi da razvijamo prehrambene proizvode koji će biti usklađeni sa svim regulativama. Istovremeno, tu smo da pružamo našoj industriji svu moguću podršku i odgovore na sva pitanja koja oni imaju kada je zakonska regulativa u pitanju, jer naši proizvođači sve više žele da plasiraju svoje proizvode na tržište Evropske unije“, istakla je naučni savetnik u Naučnom institutu za prehrambene tehnologije i koordinator projekta „Inovativni ciklus razvoja prehrambenih proizvoda“ dr Milica Pojić.

Prema njenim rečima, tehnologija u oblasti hrane veoma intenzivno se razvija, kao i nove procesne tehnologije, u formulaciji proizvoda se primenjuju novi sastojci i sirovine, a sve to, kako kaže, potrebno je na neki način deklarisati tako da odgovara svim propisima.
„Nama je kroz ovaj projekat bio i cilj da ostvarimo usku saradnju između nauke sa jedne strane i privrede sa druge, a regulatornih tela sa treće strane, jer svi imamo jedan cilj – da konzumiramo hranu koja će biti prvenstveno, zdravstveno bezbedna, zatim i kvalitetna po sastojcima koje sadrži“, naglasila je dr Milica Pojić.
Sva ova pitanja čine osnovni preduslov za osiguranje bezbedne i kvalitetne hrane u svim fazama proizvodnje i prometa, a i od velikog su značaja za srpske proizvođače hrane koji teže da plasiraju svoje proizvode na tržišta EU.
U cilju dugoročne podrške već postojećoj saradnji i produbljivanja odnosa između nauke i privrede, PKV i Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, u junu ove godine, potpisali su Memorandum o saradnji.