RUMA – Republički sekretarijat za javne politike (RSJP), u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), članicom Grupacije Svetske banke, okupio je preko 40 državnih službenika, članova radnih grupa za optimizaciju administrativnih postupaka, iz čak 15 institucija, na radnom sastanku čija je tema „Regulatornom reformom do smanjenja troškova za privredu“. 

Ovaj skup organizuje se u okviru trogodišnjeg Projekta za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji, koji IFC sprovodi u saradnji sa Vladom Republike Srbije, i uz podršku Ambasade Velike Britanije u Beogradu. Cilj Projekta je pojednostavljenje preko 1.000 administrativnih postupaka za dobijanje različitih licenci, dozvola i saglasnosti, omogućavanje elektronskog izdavanja čak 100 dozvola, kao i uklanjanje praksi koje negativno utiču na razvoj konkurencije.

Očekuje se da će kao rezultat rada Projekta oko 600 dozvola, saglasnosti i odobrenja biti pojednostavljeno, a njihovo izdavanje ubrzano već do polovine naredne godine. Skup je organizovan kako bi članovi radnih grupa za optimizaciju postupaka, čiji je zadatak da definišu preporuke za unapređenje administrativnih postupaka, usaglasili metodologiju pripreme preporuka za optimizaciju, kao ključne faze za sprovođenje projekta.

“Vlada RS sprovodi Projekat E Papir, kojim koordinira Republički sekretarijat za javne politike i u kojem učestvuje 84 organa i organizacije javne uprave Republike Srbije. Popisano je 2500 postupaka koji se odnose na privredu sa ciljem njihovog pojednostavljenja i stvaranja jedinstvenog portala (Registra) svih administrativnih postupaka i drugih zahteva, kako bi svaki privrednik na jednom mestu našao sve potrebne informacije za poslovanje. Takođe, projekat ima za cilj i unapređenje i stvaranje podsticajnog poslovnog okruženja smanjenjem administrativnog opterećenja za privredu i to najmanje za 15% do 2021. godine, digitalizaciju minimum 100 postupaka kako bi umesto pred šalterom privrednik mogao da obavlja te poslove „iz svoje fotelje“.  Trenutno smo u fazi prikupljanja inicijativa privrede i organizovanja fokus grupa na kojima će privrednici dati svoje predloge kako bi se kreirali postupci po meri privrede.

Prvi set preporuka za izmenu propisa Vlada će usvojiti početkom naredne godine, ali prvi rezultati su vidljivi već sada. Primer za to je nedavno predloženi Zakon o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim se ukidaju M4 i MUN obrasci koji dugo muče privrednike i stvaraju nepotrebne troškove. Ovim projektom, zajedno sa privredom, Vlada kreira transparentno, sigurno, atraktivno poslovno okruženje.” – izjavila je Bojana Tošić, v.d. direktora Sekretarijata za javne politike.

U okviru skupa „Regulatornom reformom do smanjenja troškova za privredu“ okupljeni predstavnici državne uprave razgovaraće sa stručnjacima Međunarodne finansijske korporacije (IFC) o izazovima sa kojima se svakodnevno susreću, ali i čuti o najboljim praksama i metodologijama u procesu regulatorne reforme, o ulozi zaposlenih u institucijama u optimizaciji državne uprave, ekonomskoj analizi i potencijalnim uštedama za budžet i privredu, te o najoptimalnijim rešenjima koja će obezbediti jevtiniju i efikasniju državnu upravu u službi privrede i građana.

Podsećamo, na predlog Republičkog sekretarijata za javne politike, Vlada Republike Srbije je usvojila Strategiju regulatorne reforme čime se opredelila za stvaranje efikasne i efektivne javne uprave, maksimalno korisne za građane i privredu. Ova Strategija ujedno je i u funkciji sprovođenja Strategije reforme javne uprave, čime je zaoukružen proces celokupne reforme u ovoj oblasti.

 

….