BEOGRAD – Rudarski sektor beleži sve značajnije rezultate u Srbiji, trenutno čak 25 kompanija sprovodi geološka istraživanja, a rudarstvo bi moglo da učestvuje sa čak pet odsto u BDP-u zemlje, saopštilo je danas Ministarstvo rudarstva i energetike nakon obilaska i analize 250 lokacija napuštenog rudarskog otpada u našoj zemlji.

Reč je o projektu “Katastar rudarskog otpada Republike Srbije”, koji naša zemlja radi u saradnji sa Delegacijom EU u Beogradu, vredan je 2,1 milion evra, a 90 odsto sredstava obezbeđuje EU, a preostalih 10 odsto Vlada Srbije.

Tanjug