VAJSKA – Sanacija leve obale reke Dunav u zoni crpne stanice “Labudnjača”, kod Vajske, započeta pre dva meseca, nastavljena je ove nedelje. Tokom jula u okviru pripremnih radova raskrčeno je rastinje i obavljeno nulto snimanje terena. Međutim, loša hidrološka situacija, nizak vodostaj Dunava, obustavili su radove na postavljanju obaloutvrde koja će obalu zaštititi i od sve izraženije erozije. Početkom ove nedelje hidrološka situacija je ipak povoljnija pa su aktivnosti na ovoj investiciji nastavljene.

Omogućen je transport kamena brodom i njegova ugradnja. Radovi koji se izvode sprečiće približavanje reke nasipu i ostalim vodnim objektima, u ovom slučaju – izlivnoj građevini CS “Labudnjača”, a sve u cilju zaštite branjenog područja od visokih voda Dunava.

RTV