NOVI SAD – Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je svoju 24. sednicu u aktuelnom sazivu. Pokrajinske poslanice i poslanici izjašnjavali su se o dvanaest tačaka utvrđenog dnevnog reda današnje sednice. Na početku sednice, Skupština AP Vojvodine donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o Pokrajinskom antikorupcijskom planu. 

Na sednici su donete: Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje “Zavod za urbanizam Vojvodine” Novi Sad, Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2017-2021. godine i Pokrajinska skupštinska odluka o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine.

RTV