PODGORICA – Država ne može da oduzima crkvenu imovinu, mišljenje je Venecijanske komisije i OEBS/ODHIR, koje je još pre tri godine dostavljeno crnogorskoj vladi, a u kojem, između ostalog, stoji da Srpska pravoslavna crkva u toj državi ima nesporni pravni subjektivitet, koji je decenijama prepoznat u praksi, piše današnji podgorički Dan. Konfiskacija crkava i njihove imovine, koju je vlada planirala nacrtom zakona o slobodi veroispovesti iz 2015. godine, predstavljala bi kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima, kojom se garantuje pravo na mirno uživanje imovine, ocenjen je u tom dokumentu do kojeg je Dan došao u posed.

U današnjoj objavi nekih od najznačajnijih primedbi kojima, inače, kako se navodi, ovaj dokument obiluje, stoji da je Venecijanska komisija kritikovala niz odredaba, posebno onu koja se odnosi na konfiskaciju imovine, ali i zahtev da se Mitropolija crnogorsko-primorska Srpske pravoslavne crkve registruje, jer, po njihovoj oceni, za tim nema potrebe jer ona ima nesporan pravni subjektivitet. Venecijanska komisija je 27. novembra 2015. godine pripremila mišljenje br. 820/2015 o Nacrtu zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori.

Tanjug