NOVI SAD – Zbog niza netačnih formulacija u vezi sa crkvenim pitanjem u Ukrajini, vladika bački Irinej objašnjava da je reč o programu da se autokefalija dodeli raskolničkim grupacijama u Ukrajini, a ne Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, koja je kanonska kao autonomna pomesna Crkva u sastavu Moskovske Patrijaršije. Tu crkvu, ističe vladika Irinej, priznaju sve pravoslavne crkve bez izuzetka i ta crkva niti želi niti je od bilo koga tražila autokefalnost – ni od Moskovske patrijaršije.

U objašnjenju dostavljenom medijima, vladika Irinej ukazuje da naporedo sa pomenutom kanonskom Ukrajinskom crkvom u toj zemlji postoje i tri raskolničke grupacije, a uz njih i, kako navodi, agresivna unijatska zajednica. Razgovori o autokefaliji vode se upravo sa ovim raskolničkim “crkvama” i, paralelno, sa državnim rukovodstvom Ukrajine, mimo kanonske Crkve i protivno njenoj volji, ističe vladika.

Tanjug