MAGLIĆ – Žetvom krompira na njivama u Magliću, završen je višemesečni edukativni program kompanije Marbo Product – Chipsy Agro akademija, koji je bio namenjen studentima Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Dvanaest studenata treće i četvrte godine sa smerova ratarstva i povrtarstva i fitomedicine, učestvovalo je u procesu od setve do žetve krompira namenjenog za dalju preradu i potrebe proizvodnje brendova Chipsy i Lay’s .

Kroz edukativnu platformu „Chipsy Agro Akademija“, kompanija Marbo Product studentima je pružila priliku da steknu praktična znanja u oblasti uzgajanja krompira u skladu sa najvišim standardima koji se primenjuju za potrebe proizvodnje brenda Chipsy. Nakon teorijskog dela i znanja koje su sa studentima podelili agro eksperti kompanije, program je počeo setvom krompira na jednoj do njiva dobavljača sa kojima kompanija sarađuje. Posejane su sorte potrebne za proizvodnju čipsa, a tokom narednih poseta zasadima, studenti su pratili napredak posađenih sorti sve do žetve u avgustu.

„Chipsy Agro Akademija je pokrenuta sa željom da mladim ljudima, kojima je cilj da se usavršavaju, prenesemo praktična znanja o uzgajanju krompira, a koja smo sticali godinama kroz edukacije i poslovanja širom PepsiCo sveta. Na taj način želimo da stvorimo farmera za 21. vek, s obzirom na to da podršku mladim ljudima i njihovom obrazovanju vidimo kao jednu od najboljih investicija. Studenti su u okviru ovog jedinstvenog projekta imali priliku da pokažu svoju inovativnost i da tokom gajenja krompira, uz mentorsku podršku i iskustvo eksperata iz agro tima naše kompanije, steknu znanja o celokupnom procesu“ istakao je Danijel Nedinić, direktor fabrike kompanije Marbo Product.

Cilj ovakve edukativne platforme je i stvaranje nove generacije poljoprivrednika i podrška lokalnoj proizvodnji krompira, s obzirom da je sa godišnjim otkupom od oko 35 000 tona, kompanija Marbo Product jedan od najvećih industrijskih otkupljivača krompira. Krompir za potrebe svoje proizvodnje Marbo Product, otkupljuje od tri dobavljača iz Srbije, i to uglavnom iz Maglića, Kulpina, Bačkog Petrovca i okoline. Na taj način, kompanija daje impuls lokalnom razvoju poljoprivrede i mogućnost lokalnim proizvođačima da plasiraju svoje proizvode i imaju siguran otkup.

Tokom Akademije polaznici su bili u prilici da saznaju više o sadnji, kalibraciji mašina, evaluaciji mehanike gredica, ocenjivanju sadnje, razmacima, dubini po kalibraži i utvrđivanju sabijenosti, odnosno kompaktnosti zemljišta i teksturi zemljišta i vezI sa procentom vode u toku sadnje. Kako bi iskustvo od njive do kesice bilo kompletno, studenti su nakon žetve krompira koji su posejali, imali priliku da posete fabriku i vide kako izgleda proces proizvodnje, a po završetku projekta dobili su i gotov proizvod napravljen od sirovine koju su sami proizveli.

O kompaniji PepsiCo

Potrošači u više od 200 zemalja širom sveta milijardu puta dnevno uživaju u PepsiCo proizvodima. Svojim portfoliom hrane i pića koji obuhvata Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker i Tropicana, PepsiCo je ostvario više od 63 milijarde dolara neto prihoda u 2017. godini. PepsiCo portfolio obuhvata širok spektar hrane i pića, uključujući i 22 brenda koja pojedinačno generišu više od milijardu dolara na godišnjem nivou u maloprodaji.

PepsiCo se rukovodi ‘Poslovanjem sa svrhom’ – fundamentalnim uverenjem da je uspeh naše kompanije neodvojivo povezan sa održivošću sveta koji nas okružuje. Mi verujemo u kontinuirano unapređenje proizvoda koje prodajemo, poslujući odgovorno prema planeti i osnažujući ljude širom sveta, čime PepsiCo kao uspešna globalna kompanija stvara dugoročnu vrednost za društvo i akcionare. Za više informacija posetite www.pepsico.rs