KOSJERIĆ – Tiitan cementare Kosjerić predstavila je osmi integrisani godišnji izveštaj za 2017. godinu u okviru Dana otvorenih vrata fabrike, kako bi zainteresovanoj lokalnoj javnosti približila proces proizvodnje cementa, kao i mere zaštite životne sredine, ali i zdravlja i bezbednosti na radu koje kompanija primenjuje. Savremeni i zahtevni format aktuelnog Izveštaja uokviruje poslovnu filozofiju održivog razvoja, koja u TCK objedinjuje ekonomske, ekološke i društvene ciljeve, zasnovane na kontinuiranom ulaganju u znanje i stalno usavršavanje, koji su tokom 2017. godine usaglašeni i sa Ciljevima održivog razvoja Globalnog dogovora UN.

TITAN Cementara Kosjerić usmerava velike napore u saradnju sa lokalnim stejkholderima, prateći međunarodne tokove i uključujući se u važne lokalne i globalne inicijative koje promovišu društvenu odgovornost i održivi razvoj. Nastojeći da kontinuirano razvija strategiju odgovornog poslovanja, istovremeno prilagođavajući kvalitet i efikasnost izveštavanja, TCK je početkom 2018. godine, po treći put održala radni sastanak „Naša zajednica – naša odgovornost”, okupivši najvažnije društvene subjekte iz lokalne zajednice.

„Tokom petnaestogodišnjeg rada u okrilju TITAN Grupe, do 2017. godine, naša kompanija je uložila preko 60.000.000 evra u modernizaciju proizvodnje i celog poslovnog procesa, a razvoj lokalne zajednice je podržala iznosom većim od 17.000.000 evra. Smislenim investiranjem u dobrobit radnog i životnog ambijenta, afirmišemo ideju zajedničkog rasta biznisa i društva, koju dokazujemo u svakodnevnoj praksi. Svakako ostajemo na putu stabilnosti i razvoja poslovanja, sa unapređenjem tri segmenta: naših finansijskih rezultata, podrške lokalnoj zajednici i zaštite životne sredine,“ izjavio je Miroslav Gligorijević, generalni direktor TITAN Cementare Kosjerić.

Upravljanje zaštitom životne sredine određuje vizija ekološke održivosti, kojoj su posvećena sistemska ulaganja u efikasno korišćenje vode i energije, očuvanje biodiverziteta i smanjenje emisija sa posledičnim uticajem na klimatske promene. Posebna pažnja u Izveštaju posvećena je kvalitetu ambijentalnog vazduha u Kosjeriću i uticaju rada fabrike na parametre kvaliteta ambijentalnog vazduha u Kosjeriću. Predstavljeni su podaci Agencije za zaštitu životne sredine, na osnovu rezultata merenja automatske stanice, koji pokazuju da je van grejne sezone vazduh u Kosjeriću odličnog kvaliteta, znatno bolji nego na drugim mernim mestima. Podaci o kvalitetu vazduha u Kosjeriću pokazuju da primenom efikasnih mera zaštite, industrija može da funkcioniše bez ugrožavanja zdrave životne sredine.

Bezbednost i zdravlje na radu takođe predstavlja jednu od prioritetnih oblasti u poslovanju kompanije, a osnovni postulat takvog koncepta ogleda se u stvaranju bezbedne radne sredine, bez povreda, u kojoj su bezbednost i zdravlje preduslovi dobrih rezultata svih zaposlenih.

Kompletan Integrisani godišnji izveštaj za 2017. godinu TITAN Cementare Kosjerić, možete preuzeti sa websajta kompanije: www.titan.rs. Za više informacija o integrisanom izveštavanju možete pogledati websajt Međunarodnog saveta za integrisano izveštavanje (IIRC): www.integratedreporting.org.