Idealan vaspitni metod za decu od jedne do sedme godine jeste da vam pomažu u kući. Postavite situaciju tako da izgleda kao da vi od deteta tražite pomoć, a da se ono oseti korisnim. Kao i da oseti da se odrasli oslanjaju na njih. Uostalom, obavljanje kućnih poslova omogućava detetu da se osamostali i stekne neke radne navike, te da postane veštije.