NOVI SAD – Na Tehnološkom fakultetu Novi Sad Univerziteta u Novom Sadu održan je simpozijum Federacije evropskih mikrobioloških društava (FEMS). Prva stručna aktivnost ove vrste u Srbiji okupila je više od 70 stručnjaka iz zemlje i regiona. FEMS dan 2018 je rezultat dugogodišnje uspešne saradnje Udruženja mikrobiologa Srbije sa Federacijom evropskih mikrobioloških društava, a ovo je za Tehnološki fakultet Novi Sad bila jedinstvena prilika da na istom mestu okupi eminentne stručnjake i mlade istraživače iz različitih oblasti mikrobiologije koji su spremni da svoje iskustvo i znanje podele sa kolegama, ali i zainteresovanim studentima i naučnim radnicima.

Na ovogodišnjem simpozijumu predavanja su održali mladi naučnici, raniji stipendisti FEMS-a koji danas pripadaju grupi afirmisanih naučnih istraživača iz vodećih naučnih institucija u zemlji. Mlade naučnice Irena Aranđelović i Ina Gajić, sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu su prezentovale značaj tehnika genotipizacije i sekvencioniranja genoma Mycobacterium tuberculosis i molekularnoj karakterizaciji sojeva grupe B streptokoka u Srbiji. Takođe, svoja predavanja održali su Ivan Nikolić, Goran Vuković i Svetlana Soković sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji su govorili o uzročnicima bolesti lisne pegavosti šećerne repe u Srbiji, upotrebi bakteriofaga, izolovanih u otpadnim gradskim vodama, kao zameni za antibiotike, ali i o karakterizaciji mikrovezikulama soja Lactobacillus plantarum.

RTV