BEOGRAD – AIK Banka postala je član BELhospice Kluba održivih davanja, koji okuplja korporativne i pojedinačne donatore, doprinoseći dugoročnom unapređenju kvaliteta palijativnog zbrinjavanja u Srbiji, i podstičući kontinuiranu podršku onkološkim pacijentima i članovima njihovih porodica.

U skladu sa društveno odgovornom ulogom koju sprovodi, AIK Banka već dugi niz godina učestvuje u humanitarnim aktivnostima i donacijama koje inicira BELhospice, sa ciljem da svim onkološkim pacijentima obezbedi pristup adekvatnom palijativnom zbrinjavanju. Ovakvim društveno odgovornim aktivnostima, koje u kontinuitetu sprovodi, AIK Banka ima želju da podstakne i druge kompanije, kao i pojedince, da kroz slične aktivnosti pruže pomoć onima kojima ona mnogo znači, a sve u skladu sa svojim mogućnostima.

BELhospice pruža sveobuhvatnu podršku i specijalizovane usluge onkološkim pacijentima u odmaklim fazama bolesti i članovima njihovih porodica. Ova organizacija posvećena je razvoju palijativnog zbrinjavanja na nacionalnom i regionalnom nivou kroz edukaciju profesionalaca i javnosti, savetovanje i saradnju sa nadležnim institucijama na unapređenju legislative.