BEOGRAD – Kompanija Coca-Colaobjavila je da je NikosKumetis (NikosKoumettis)imenovan za predsednika grupacije za Evropu, Bliski istok i Afriku (EMEA). Ondolazi na mesto Brajana Smita (BrianSmith), koji je izabran za predsednika i generalnog direktora operacija. EMEA je najveća i najraznovrsnija grupacija u okviru kompanije, sa 6 poslovnih jedinica, 120 zemalja i jednom trećinom svetske populacije: 2,4 milijarde ljudi.

 

Kumetis je trenutno predsednik poslovne jedinice za centralnu i istočnu Evropu (CIE), zadužen za veliku teritoriju koja obuhvata 26 zemalja, od Rusije do Italije.

 

Tu poziciju će od njega naslediti Lana Popović, koja je trenutno generalni direktor franšiza za severnoistočnu Evropu. Pre toga je bila generalni direktor franšiza za Baltik i Poljsku. Popović, koja se Coca-Coli pridružila 2001. godine, obavljala je različite funkcije u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, a na novoj poziciji će direktno odgovarati Kumetisu.

Biografija NikosaKumetisa 

Nikos Kumetis predsednik je poslovne jedinice za centralnu i istočnu Evropu kompanije Coca-Cola i zadužen je za poslovanje kompanije u 26 zemalja, od Rusije do Italije.

Pre toga je od 2011. do 2016. godine bio na funkciji predsednika poslovne jedinice za centralnu i južnu Evropu kompanije Coca-Cola, gde je rukovodio poslovanjem kompanije u 23 zemlje, uključujući članice Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu i Balkan.

Od kako se 2001. godine pridružio kompaniji Coca-Cola, Kumetis je takođe bio predsednik poslovne jedinice za Kanadu, predsednik poslovne jedinice za Adriatik i Balkan, odgovoran za devet zemalja, uključujući Bugarsku, Rumuniju, Srbiju i Hrvatsku, i generalni direktor za jugoistočni Mediteran, zadužen za Grčku i Kipar.

Pre rada u Coca-Coli, vršio je funkcije u marketingu za kompaniju KraftJacobsSuchard, prodaji i distribuciji u velikoj grčkoj distributivnoj kompanijiElgekai komercijali i logistici za firmu Papastratos S. A./PhillipMorris, najveću duvansku kompaniju u Grčkoj.

Kumetis je diplomirao poslovnu administraciju na Američkom koledžu u Grčkoj i stekao zvanje mastera međunarodnog marketinga na Fakultetu za biznis Stratklajd.

 

Biografija Lane Popović

Lana Popovićje generalni direktor za franšize kompanije Coca-Cola za Rusiju, Poljsku, Ukrajinu, Belorusiju, Letoniju, Litvaniju, Estoniju i Moldaviju. Popovićradi za Coca-Coluod 2001. godine na vodećim pozicijama u oblastima opšteg menadžmenta, strategije i marketinga.

Popović je 2006. imenovana za marketing menadžera za Hrvatsku, a potom za Bosnu i Hercegovinu. Postala je direktor operacija za Grčku 2011, a godinu dana kasnije direktor operacija za jugoistočnu Evropu, zadužena za sedam zemalja, uključujući Grčku i Srbiju.

Generalni direktor za franšize za Poljsku i Baltik kompanije Coca-Cola je postala 2016. godine, a naredne je imenovana za generalnog direktora za franšize novoformirane jedinice za franšize za severnoistočnu Evropu, gde je bila zadužena za održiv razvoj poslovanjaCoca-Cole u osam zemalja.

Popović je diplomirala ekonomiju na Univerzitetu u Zagrebu