NOVI SAD – Galerija Matice srpske će u petak, 26. oktobra 2018. godine u 19.00 sati Svečanom sednicom i otvaranjem izložbe Slike velikih formata ‒ svedočanstva epoha obeležiti Dan Galerije kojim se proslavlja 171-godišnjica osnivanja.
Svečanu sednicu će pozdravnim govorom otvoriti dr Tijana Palkovljević Bugarski, upravnica Galerije Matice srpske i autorka izložbe, nakon čega će uslediti Beseda o Danu Galerije koju će održati dr Igor Borozan, istoričar umetnosti, i otvaranje izložbe Slike velikih formata ‒ svedočanstva epoha koju će zvanično otvoriti predstavnik Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije msr Danijela Vanušić, pomoćnik ministra, Sektor za zaštitu kulturnog nasleđa.
Negujući tradiciju dobročinstva i prijateljstva sa institucijama, ustanovama i pojedincima, Sednica će se završiti dodelom zahvalnica Kluba prijatelja Galerije Matice srpske onima koji su tokom protekle godine učestvovali u programima Galerije i doprineli njenom uspešnom radu na očuvanju i prezentaciji nacionalne umetnosti.

Izložba Slike velikih formata – svedočanstva epoha
Galerija Matice srpske u okviru svoje kolekcije, koja broji preko 9.000 umetničkih predmeta, poseduje i manji broj slika velikih formata. Nastale u širokom vremenskom rasponu od XIX do XXI veka, one ukazuju na različite istorijske i društveno-političke prilike u kojima se tokom tog dugog perioda nalazilo srpsko društvo, ali i na opredeljenja umetnika da određene teme prezentuju u velikim dimenzijama. Takođe, ovakva platna ukazuju i na mesto i ulogu Galerije Matice srpske kako u formiranju, tako i u očuvanju nacionalnog identiteta, jer su slike monumentalnih dimenzija uglavnom imale angažovanu funkciju. Veliki formati slikani su za javnost te ih odlikuje monumentalnost koje su u službi buđenja patriotskih emocija građana. S obzirom da su slikane s idejom iskazivanja nacionalnih ideja, često su veličinom platna u sadejstvu s raskošnim ramovima determinisale posmatrača. Doprinosile su da se oseća delom naciona, ali i da bude podređen veličajnosti slike koja je u njemu trebalo da probudi divljenje prema temi, virtuoznosti izvedbe ali i umetniku kao heroju nacije.
Dvadeset odabranih dela na izložbi Slike velikih formata – svedočanstva epoha nastala su u razmaku od jednog veka: između 1861, kada je naručen reprezentativni portret Sava Tekelija, rad Mora Tana i 1959. godine iz koje je slika Srpske seljanke Zore Petrović. Podeljene prema temama u nekoliko celina: Velikani epoha, Religiozne kompozicije, Istorijske kompozicije, Portreti i Modernizmi, odabrane slike su po formatu najmonumentalnija ostvarenja Paje Jovanovića, Uroša Predića, Stevana Aleksića, Petra Lubarde, Save Šumanovića, Petra Dobrovića i drugih „velikih” umetnika aktivnih na srpskom kulturnom prostoru. Kroz ovako koncipiran izbor slika, predstavili smo razvoj i domete srpske likovne umetnosti novijeg doba i pokazali da slike velikih formata na poseban način predstavljaju slikare, najpopularnije religiozne predstave i istorijske događaje, najznamenitije ličnosti i najuspelija likovna ostvarenja, te da su važan reprezent jednog vremena i jedinstvena svedočanstva epoha.
Autor izložbe i istoimenog kataloga je dr Tijana Palkovljević Bugarski, muzejski savetnik.
Realizaciju izložbe i kataloga omogućili su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.