KRAGUJEVAC –  Direktna Banka a.d. Kragujevac je tokom vikenda uspešno završila proces integracije Piraeus banke ad Beograd čime je proširila svoje poslovanje i ojačala poziciju na bankarskom tržištu. Reč je o trećoj po redu banci koja je do sada integrisana u sistem Direktne Banke. Ovim spajanjem je značajno uvećana prodajna mreža, ponuda proizvoda i usluga, kao i vrednost ukupne imovine Direktne Banke. Dodatno, pojačano je prisustvo u važnim privrednim centrima u Srbiji i omogućeno je dalje širenje poslovanja Banke u gradovima gde do sada nije bila prisutna, poput Čačka, Valjeva i Vršca.  

Paralelno sa kompleksnim procesom integracije, Direktna Banka je zabeležila dobit i rast u svim segmentima poslovanja. Uspeh najbolje ilustruje ostvarena objedinjena neto dobit na kraju trećeg kvartala 2018. godine od 1,72 milijarde dinara. Uz uvećanje baze klijenata za više od 50 odsto, na ukupan broj od preko 133.000 klijenata, Banka je nakon pripajanja udvostručila i svoje tržišno učešće, dok je vrednost ukupne imovine dostigla iznos od preko 63,37 milijardi dinara. Poslovnu mrežu Direktne Banke sada čini 47 ekspozitura i 106 bankomata. Banka je značajno uvećala i broj zaposlenih, tako da je sada klijentima na raspolaganju tim od 640 bankarskih stručnjaka.

Direktna Banka će i u narednom periodu nastaviti da unapređuje svoju ponudu proizvoda i usluga, pomerajući uslužnu delatnost u sferu digitalnog, gde će se većina bankarskih transakcija obavljati putem naprednih internet aplikacija i servisa. Prioritet Banke ostaje  dalji razvoj inovativnih bankarskih rešenja u nastojanju da bude prepoznata kao pouzdan partner i Banka prvog izbora za sve svoje klijente.

Direktna Banka a.d. Kragujevac je moderna, domaća i univerzalna banka, čija je strategija poslovanja usmerena ka poslovima sa stanovništvom i privredom, odnosno malim i srednjim preduzećima, kao i ka poljoprivrednim porodičnim gazdinstvima. Direktna Banka nastala je prilikom kupovine KBM banke 2016. godine, potom je kupila Findomestic BNP Paribas, a ove godine je uspešno integrisala i Piraeus banku a.d. Beograd. Direktna Banka orijentisana je na profitabilno poslovanje sa ciljem da bude pouzdan i čvrst partner svim klijentima, pa s tim u vezi svoju ponudu proizvoda i usluga kontinuirano unapređuje i dopunjuje. Direktna komunikacija, jednostavne procedure, efikasan i transparentan pristup rešavanju finansijskih pitanja, osnovne su vrednosti njenog poslovanja na kojima razvija uspešnu i dugoročnu saradnju sa svojim klijentima uvek poštujući slogan: „Direktna Banka. Za Vas“.