BEOGRAD – Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije (SPRS) saopštila je da je Vlada Srbije potvrdila dogovor između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i reprezentativnih sindikata prosvetnih radnika, koji predviđa povećanje plata za prosvetare od 14 odsto.

Pored toga, dogovoreno je da u narednih 30 meseci kontrolnog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom u vezi sa reformom platnog sistema, povećanje zarada u prosveti treba da dostigne oko 36 procenata. Postignut je i dogovor da u prvom platnom razredu devete grupe bude 37.500 prosvetnih radnika, kao i da bibliotekari, stručni saradnici i sekretari budu prebačeni u više grupe i razrede.

Na kraju, zaključeno je da treba uraditi hitne izmene i dopune Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, kao i Pravilnika o izboru odeljenjskih starešina.

FoNet