NOVI SAD – Član Gradskog veća za sport i omladinu Ognjen Cvjetićanin prisustvovao je drugoj sednici Saveta za mlade na teritoriji Grada Novog Sada. Dnevni red sednice obuhvatio je tačke u vezi sa izradom novog Lokalnog akcionog plana politike za mlade kojim se definišu prioritetne oblasti i aktivnosti za mlade Grada Novog Sada za period od četiri godine.

-Savet za mlade na teritoriji Grada Novog Sada je radno i savetodavno telo Gradonačelnika koje je konstituisano ove godine i danas je njegovo drugo zasedanje. Lokalnim akcionim planom obezbeđuje se doprinos sprovođenju ciljeva i prioriteta mladih. Na savetu ćemo razmatrati implementiranje lokalnog akcionog plana, kako bismo što bolje realizovali projekte iz različitih oblasti koje se tiču života mladih. Siguran sam da ćemo zajedno, aktivnim učešćem, kroz konkretne programe pokrenuti i osnažiti omladinske inicijative kako bismo dočekali 2019. godinu i opravdali titulu Omladinske prestonice Evrope. Primenjujemo sva znanja i alate za unapređenje položaja mladih u društvu i politike prema njima, jer ih smatramo aktivnim i sastavnim delom našeg društva – rekao je Ognjen Cvejtićanin.

Vojislav Prkosovački harmonizator procesa izrade LAP je rekao da se zadatak i uloga harmonizatora ogleda u tome da izvrši analizu stanja omladinskog sektora na teritoriji Grada.

-Na osnovu te analize i izveštaja, kao i evaluacije prethodnog, priprema se predlog teksta Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada zajedno sa Savetom za mlade, i Radnom grupom. Istraživanje će obuhvatiti anketu koja će se distribuirati svim raspoloživim kanalima prema mladima u Novom Sadu, statistički prikaz o potrebama mladih i analizu kapaciteta institucija koje se bave mladima. Takođe, tu je i fokus grupe čiji su učesnici mladi, predstavnici udruženja i predstavnici institucija koje se direktno ili indirektno bave mladima i desk analiza šta je urađeno tokom prethodnog perioda- rekao je Vojislav Prkosovački.