NOVI SAD – Novi Sad domaćin je dvodnevne Međunarodne naučne konferencije o zaštiti ljudskih prava. Konferenciju uz podršku Misije OEBS-a, organizuju pokrajinski ombudsman i beogradski Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. Mišljenja o toj važnoj temi savremenog demokratskog društva, razmeniće ombudsmani iz regiona i predstavnici akademskih, naučno-istraživačkih, nezavisnih i drugih institucija i organizacija iz više od deset zemalja.

Borba za prava građana, najvažnija je stvar u jednom demokratskom društvu, poruka je sa naučnog skupa o zaštiti ljudskih prava, a veliku ulogu u tome igraju ombudsmani.

“Mi smo onaj kamenčić u cipeli vlasti, koji bi, kada nam se građanin obrati, trebalo da motivišemo javnu vlast da svoje ponašanje koriguje”, kaže Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman.

RTV (Branimir Kozarov)

Foto: Pokrajinska vlada