NOVI SAD – Ootvoren je novi konkus za međunarodni program „Mladi eko-reporteri“. Tema ovogodišnjeg konkursa je „Energetska efikasnost“. Prava na učešće u konkursu imaju svi mladi od 11 do 25 godina. Mladi eko-reporteri trebalo bi da istaknu probleme u životnoj sredini vezane za energetsku efikasnost, sa posebnim osvrtom na svoju lokalnu zajednicu i ukoliko je moguće daju rešenje za problem koji opisuju. Ove godine bavćemo se pitanjima poput značaja uštede energije, obnovljivih izvora energije, potreba za očuvanjem prirodnih resursa, menjanjem ljudskih navika u cilju
uštede energije i slično.

Konkurs je otvoren do 1. februara 2019. godine, nakon čega će nacionalni žiri izabrati najbolje i nagradiće prvoplasirane radove u svim uzrasnim kategorijama (11-14 godina, 15-18 godina i 19-25 godine) i svim kategorijama rada. Pobednike nacionalnog konkursa očekuju nagrade i dalje internacionalno takmičenje sa ostalim Mladim eko-reporterima iz 35 zemalja širom sveta gde se sprovodi ovaj program.

Više informacija o međunarodnom programu Mladi eko-reporteri, kao i detaljno upustvo za pravljenje reportaža i propozicije takmičenja možete
naći na stranici:  http://feeserbia.com/programi/mladi-eko-reporteri/

Program Mladi Eko-reporteri je intelektualno vlasništvo međunarodne
Fondacije za obrazovanje o životnoj sredini iz Kopenhagena. Nacionalni
operater programa u Srbiji je strukovno udruženje Ambasadori održivog
razvoja i životne sredine. Program Mladi eko-reporteri u Srbiji podržalo
je Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“.