Diskutovanje s partnerom o ljubavnim filmovima može sniziti stopu razvoda sa 24 na 11% u prve tri godine braka; romantični filmovi pomažu im da koriguju ponašanjei  učvrste svoj odnos.