U nedavnom istraživanju na mamama, njih 46% je odgovorilo da ih partneri češće nerviraju nego deca, čak 75% žena je izjavilo da se oseća kao da se svi kućni i roditeljski poslovi tiču samo njih. Jedna od pet mama je rekla da im partneri ne pomažu dovoljno u svakodnevnom životu.