NOVI SAD – Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ do kraja godine realizovaće 26 projekata ozelenjavanja koje finansira Gradska uprava za zaštitu životne sredine. Između ostalih, u toku je izvođenje radova u ulicama Oslobođenja u Rumenki i Rade Končara u Petrovaradinu, kao i u ulici Mikole Kočiša u Novom Sadu.
Ulica Oslobođenja u Rumenki biće bogatija za 138 sadnica lišćara i četinara. Predviđeno je podizanje drvoreda sadnjom 135 komada okruglastog jasena, koji se sade u polipropilenske cevi, kako ne bi došlo do oštećenja podzemnih instalacija. Ispred Doma zdravlja u ovom prigradskom naselju biće posađene i tri sadnice smrče. Prostor oko novoposađenih stabala biće posut malčom. Projektom je planirana i postavka 20 parkovskih klupa, kao i 8 drvenih korpi za otpatke.
Pripremni radovi na realizaciji projekta ozelenjavanja ulice Rade Končara u Petrovaradinu obuhvatili su orezivanje 25 stabala topole i bresta. Posle toga uklonjena je samonikla vegetacija na 10.640 m2 površine i uklanjanje šiblja na kosinama ukupne površine 5250 m2. Ovu ulicu, uz postojeće zelenilo, od sada će krasiti i 27 stabala okruglastog bagrema oko kojih će biti posut malč.
U ulici Mikole Kočiša orezano je 30 stabala lišćara. Projektom je predviđeno i krčenje 5100 m2 samonikle vegetacije, kao i čišćenje 5600 m2 terena, što podrazumeva uklanjanje korova, starog šiblja i građevinskog otpada. U ovoj ulici biće posađene 44 nove sadnice drveća, kao i 224 komada ukrasnog šiblja. Uništeni travnjak površine 679 m2 biće rekonstruisan, biće postavljene četiri parkovske klupe i tri korpe za otpatke.