BEOGRAD – Republička direkcija za robne rezerve Srbije otkupiće najviše 12.072.000 kilograma merkantilnog kukuruza ovogodišnjeg roda po ceni od 17,50 dinara po kilogramu, sa PDV-om.

Kako je danas saopštila Produktna berza Novi Sad, koja je posrednik u otkupu, kukuruz će Direkciji moći da prodaju poljoprivrdna gazdinstva, zemljoradničke zadruge i ovlašćeni skladištari Direkcije.

Tanjug