BEOGRAD – Skupština Srbije počeće danas novu sednicu na kojoj će se razmatrati više zakonskih rešenja, među kojima su izmene i dopune Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama koje treba da podignu stepen bezbednosti na njima. Kako se navodi u obrazloženju zakona, usvajanje tih rešenja omogućiće prvenstveno MUP-u i pravosudnim organima da efikasnije preduzimaju mere i radnje u cilju suzbijanja nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, a pravim navijačima i ljubiteljima sporta omogućiti da se osećaju bezbedno i da uživaju u sportu.

Analiza je pokazala da su pripadnici navijačkih grupa koristili pojedine nedostatke dosadašnjeg zakona i nasilje i nedolično ponašanje prenosili na neposrednu okolinu, na ulice, dolazne pravce prema sportskim objektima.

Tanjug