SOMBOR – Pored brojnih likovnih, muzičkih i dramskih programa, kao i programa za mlade, tekuću godinu je obeležila promocija sedme umetnosti u Somboru. Zahvaljujući uspešnoj saradnji Grada Sombora i Ambasade Švedske, kao i saradnji KC “Laza Kostić” Sombor sa Francuskim institutom u Srbiji (Institut français de Serbie) i Gete institutom (Goethe-Institut Serbien), u više navrata su organizovane filmske večeri, dok je vrhunac sezone predstavljalo održavanje prvog filmskog festivala u Somboru – “Porodica Naroda/Family Of Nations”.

Vođeni vizijom legendarnog Ernesta Bošnjaka, pionira srpskog filma, Grad Sombor i Kulturni centar nastoje da kontinuirano promovišu filmsku umetnost i na taj način pripišu Somboru karakter filmskog centra.

RTV