KLADOVO – Ministarska pravde Nela Kuburović izjavila je danas da je došlo vreme da se unapredi položaj sudija prekršajnih sudova i da se oni i po statusu i po plati izjednače sa sudijama osnovnih sudova.

“Nadam se da će to pitanje uskoro da se nađe na dnevnom redu i da ćete da učestvujete kao i do sada u izradi pravosudnih zakona”, rekla je Kuburović na savetovanju sudija prekršajnih sudova u Kladovu.

Ona je podsetila da su prekršajni sudovi jedan od važnih činilaca za punjenje budžeta, ukazujući da se zahvaljujući njima za devet meseci ove godine oko tri milijarde dinara slilo u budžet Srbije. Kuburović je najavila da će do kraja godine Visoki savet sudstva završiti konkurs za izbor novih prekršajnih sudija, kao i da će sledeći konkurs za pripravnike obuhvatiti i prekršajne i privredne sudove.

Istovremeno je ukazala i da će uskoro početi sa radom radna grupa na izmenama Zakona o prekršajima, u skladu sa mišljenjima i predlozima za unapređenje zakonskih rešenja.

Tanjug