BEOGRAD – Danas je na području Karlovačke županije završena ekshumacija posmrtnih ostataka žrtava srpske nacionalnosti stradalih u leto 1995. godine, saopštila je Komisija za nestala lica Vlade Srbije. Nadležni organi Hrvatske završili su proces ekshumacije koji je trajao šest radnih dana i ekshumirani su posmrtni ostaci 15 lica i to na mesnom groblju u Ličkoj Jesenici (5), groblju Svetog Petra u Dugoj Resi (1), mesnom pravoslavnom groblju u Malom Kozincu (6), mesnom groblju u Gornjem Sjeničku (1), mesnom groblju Božić u Podgorju Krnjačkom (1) i na mesnom groblju u Tušiloviću (1).

Prema preliminarnim podacima pet tela je ženskog pola, osam tela muškog pola, a za dva tela nije bilo moguće utvrditi pol. Svi ekshumirani posmrtni ostaci su transportovani u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu gde će biti uzeti uzorci radi identifikacije metodom DNK analize, a potom će biti obavljena i njihova identifikacija.

Tanjug