BRISEL – Evropski parlament je ogromnom većinom od 503 glasa “za” usvojio Rezoluciju o Srbiji, kojom se konstatuje napredak zemlje na putu pristupanja EU. Protiv je bilo 85, a uzdržanih 47 poslanika. Normalizacija odnosa sa Prištinom ponovo je naznačena kao ključna za dalji napredak Srbije. Rezolucijom se ukazuje na potrebu jačanja reformi posebno u oblasti vladavine prava, a Rezolucija o Srbiji u osnovi ima izveštaj izvestioca Evropskog parlamenta Dejvida Mekalistera.

On je ove godine težište stavio na pet oblasti: ekonomski rast, vladavinu prava, medijske slobode, dijalog sa Prištinom i rad Parlamenta Srbije. Srbija je i ove godine najviše pohvala dobila na račun sprovedenih ekonomskih reformi, jačanja privrednog rasta i makroekonomske stabilnosti. Naviše pažnje i ovoga puta Evropski parlament dao je oblasti vladavine prva u Srbiji uz konstataciju da je napredak u toj oblasti ključan za celokupni napredak Srbije ka članstvu u EU.

Tanjug