NOVI SAD – Član Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci Tihomir Nikolić posetio je Gradsku organizaciju Crvenog krsta u Petrovaradinu, gde je prisustvovao podeli paketa pomoći socijalno ugroženim porodicama u okviru Projekta direktnog ublažavanja siromaštva.

– Grad Novi Sad nastavlja dugogodišnju saradnju sa Crvenim krstom u cilju pružanja pomoći našim najugroženijim sugrađanima preko brojnih programa iz oblasti socijalne i dečije zaštite. Jedan od tih programa je vezan za direktno ublažavanje siromaštva za koji je iz budžeta izdvojeno 7,6 miliona dinara. Osim te aktivnosti Gradska uprava za dečju i socijalnu zaštitu finansira i programe vezane za narodne kuhinje, preventivni oporavak dece na moru i brigu o starijim sugrađanima, a nastojaćemo da konstantno unapređujemo i proširujemo mehanizme i mere podrške našim najugroženijim sugrađanima – rekao je Tihomir Nikolić.

Prema rečima sekretara Crvenog krsta Dragana Lazića zahvaljujući izuzetnoj saradnji te organizacije i Grada Novog Sada krajem novembra tradicionalno se deli pomoć socijalno najugroženijim porodicama.

– Crveni krst je obezbedio 1200 prehrambenih paketa, 1200 higijenskih paketa i 600 prostornih metara mekog ogrevnog drveta, a tu pomoć dobiće oko 2500 socijalno ugroženih porodica sa teritorije Grada Novog Sada. Cilj nam je da distribuciju paketa pomoći završimo do kraja decembra – istakao je Dragan Lazić.