BEOGRAD – Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je danas vežbovnom prikazu Bataljona vojne policije specijalne namene “Kobre”, u kasarni “General Jovan Mišković” u Beogradu. Taktička vežba izvršenje protivterorističkih i zadataka bezbednosne zaštite, pripadnici “Kobri” izveli su u okviru priprema za združenu taktičku vežbu “Vek pobednika 1918-2018”. Zamenik komandanta “Kobri” potpukovnik Goran Colić istakao je da je pripadnicima tog bataljona velika čast što su deo jedne od najvećih vojnih vežbi poslednjih godina.

U okviru današnjih priprema pokazali smo deo naših sposobnosti i našeg naoružanja. U okviru toga, prikazali smo i zadatke iz bezbednosti zaštite, protivterorističke i protivdiverzione zaštite. Naši pripadnici su veliki profesionalci koji su i danas prikazali tehnike borenja, savlađivanja vodenih prepreka i situaciono gađanje, rekao je potpukovnik Colić.

Tanjug

Foto: Ministarstvo odbrane