Koliko Novosađani poznaju svog ombudsmana?

NOVI SAD – Zaštitnik građana Novog Sada i „Omladina Jazasa” predstavili su u kulturnom Centru Novog Sada istraživanje o nivou svesti građana o postojanju kancelarije lokalnog ombudsmana. To ispitivanje pokazalo je, između ostalog, da skoro polovina ispitanika nije čula za postojanje te institucije, a odgovori na to i druga pitanja poslužiće zaštitniku da unapredi svoj rad.

Istraživanje na osnovu upitnika rađeno je od kraja septembra do kraja oktobra, na uzorku od 1200 ispitanika starih od 30 do 60 godina, različitih nivoa obrazovanja i ostvarenih zarada, a obuhvatilo je Novi Sad i prigradska naselja. Poseban fokus bio je na osetljivim grupama, objašnjava koordinator istraživanja iz Omladine Jazasa Darko Lazarević.

„Osetljive grupe, kojima je inače potrebna veća zaštita prava, gotovo uopšte nisu upoznate sa načinima zaštite svojih prava, a za postojanje ombudsmana nisu ni čuli. Oni iz većinske populacije imaju pogrešnu predstavu o tome u kojim slučajevima reaguje ombudsman, pa ima mišljenja da on zastupa građane i u slučaju pritužbi na rad privatnih preduzeća”, objašnjava Lazarević.

Zaštitnica građana Novog Sada Marina Popov Ivetić, koja je na toj funkciji od 2015. godine, uvidela je već na početku svog rada da institucija lokalnog ombudsmana nije dovoljno vidljiva u javnosti. Zato je, kaže, kancelarija mnogo radila na većem informisanju građana, ali im je bilo potrebno detaljno istraživanje kako bi dobili smernice za dalji rad.

„Istraživanje nam je dalo odgvore na pitanja šta je to što građani najmanje znaju o našem radu, kako možemo da im se više približimo i da im pomognemo u situacijama kad im je pomoć potrebna”, objašnjava Marina Popov Ivetić.

„Dosadašnja praksa u našem radu pokazuje da se građani najviše žale na „ćutanje institucija”, odnosno da nadležni organi uprave ne odgovaraju na njihove zahteve ili pitanja”, ističe zaštitnica građana Novog Sada, dodajući da u većini slučajeva pomenuti organi postupaju po preporuci ombudsmana, mada nisu dužni da to učine.

ŠTA (NI)SU NADLEŽNOSTI LOKALNOG OMBUDSMANA?

Da biste se obratili ombudsmanu, preduslov je da ste već pokušali da zaštitite svoja prava kod nadležnih ustanova, preduzeća ili organa na koje se žalite. Zaštitnik građana ovlašćen je za kontrolu poštovanja prava i sloboda građana, ali ne i za kontrolu rada Skupštine, gradonačelnika, gradskih veća, niti sudova i tužilaštava. Ne zastupa stranke, ne pruža pravnu pomoć, ne rešava lične sporove ili pritužbe na rad privatnih firmi i ne postupa po anonimnim pritužbama. Postupak pred Zaštitinikom građana je besplatan i podnosi se u pisanoj formi, iz prilaganje odgovarajućih dokaza. Pritužbu možete podneti lično, elektronski ili putem pošte. Na osnovu nje Zaštitnik građana. 

RTV

Ostali članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *