BEOGRAD – Bankarsko tržište Srbije se proteklih godina znatno promenilo, smanjuje se broj malih banaka koje postaju deo sistema “velikih igrača”, a u narednom periodu može se očekivati dalje ukrupnjavanje ovog sektora i prodaja udela u bankama čiji je većinski vlasnik država. Trend smanjenja broja zaposlenih u bankarskom sektoru Srbije, započet je u toku 2009. godine kada je u njima radilo 30.876 ljudi, a danas je ta brojka 22.467, što je za 8.409 ljudi manje u bankama Srbije.

Od 34 banke (21 privatna) koliko ih je bilo pre desetak godina, danas je ta brojka 28, od kojih su 23 privatne, a u pet banaka u Srbiji država je većinski vlasnik. Pre desetak godina, 13 banaka su bile “srpske” od čega je devet bilo u vlasništvu države kao većinskog akcionara, dok su četiri bile u vlasništvu privatnih lica.

Tanjug