NOVI SAD – Javno komunalno preduzeće “Novosadska toplana” Novi Sad obaveštava potrošače da će troškovi isporuke toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode početi da se obračunavaju po novim, nižim prodajnim cenama, od danas.
 

Nove prodajne cene po kojima će biti obračunati troškovi isporuke toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode na novembarskim računima, prikazane su u sledećoj tabeli:

KORISNICI                       Prodajne cene bez PDV-a                   Prodajne cene sa PDV-om            

 

STAMBENI – GREJANjE

– za utrošenu energiju               4,90 din/ kWh                                      5,39 din/ kWh

– za instalisanu snagu                221,74 din/kW                                     243,91 din/kW

 

ILI

ukupno                                     84,60 din/m2                                         93,06 din/m2                               

 

POSLOVNI – GREJANjE

– za utrošenu energiju                4,90din/kWh                                          5,39 din/kWh                                

– za instalisanu snagu                221,74 din/kW                                      243,91 din/kW                          

 

TOPLA POTROŠNA VODA        210,24 din/m3                                         231,26 din/m3