BEOGRAD Na Beogradskoj berzi danas je počelo trgovanje akcijama kompanije Fintel Energija a.d. Akcijama ove kompanije trguje se metodom kontinuiranog trgovanja, a indikativna, odnosno početna cena na Berzi danas je bila 500 dinara po jednoj akciji. Informacije o rezultatima prvog trgovanja akcijama Fintel Energije a.d. na Beogradskoj berzi biće raspoložive danas, nakon 15h, na internet stranicama Beogradske berze. Direktor Beogradske berze Siniša Krneta izjavio je tim povodom da se prvi put posle više od 80 godina na Beogradskoj berzi čulo berzansko zvono kojim je simbolično obeležen početak trgovanja akcijama kompanije koja je donela hrabru odluku i od privatne kompanije postala javno društvo.

„Verujemo da je ovo tek početak izlaska većeg broja srpskih kompanija na Berzu i stavljanja tržišta kapitala Srbije u funkciju domaće ekonomije, ali i vraćanje tržištu važnosti i značaja koji mu po definiciji pripadaju“, rekao je Krneta.

Proces Inicijalne javne ponude akcija kompanije Fintel Energija završen je 30. oktobra, a u toku trajanja ponude upisano je preko 1,5 miliona akcija, koliko je bilo propisano kao minimalan prag uspešnosti ovog procesa. Ovim postupkom Fintel Energija a.d. je prikupila 755,2 miliona dinara neophodnih za dalje poslovanje i širenje mreže vetroparkova u Srbiji. Direktor kompanije Fintel Energija, Tiziano Giovannetti, izjavio je da je veoma zadovoljan interesovanjem investitora i njihovim poverenjem, te da se nada da će i trgovanje akcijama ove kompanije na Beogradskoj berzi izazvati istu pažnju.

„Kompanija Fintel Energija je pionir u industriji energije dobijene iz vetra u Srbiji i prva kompanija ikada koja je finansirala, izgradila i pustila u rad sisteme za proizvodnju električne energije iz vetra. Poverenje ulagača nas obavezuje da nastavimo naše investicione planove i realizujemo najavljene projekte“, rekao je Giovannetti.

Akcije kompanije Fintel Energija a.d. uključene su na Prime Listing Beogradske berze, najkvalitetniji segment domaćeg tržišta kapitala. Inače, Fintel Energija iz Beograda je ćerka firme Fintel Energia S.p.A, koja je od 2010. listirana na berzi u Milanu, delu Londonske berze.