BEOGRAD – Prijava boravišta stranaca koji dolazeu Srbiju od sada je omogućenoelektronski, bez odlaska na šalter MUP-a zahvaljujući potpuno elektronskoj usluziMinistarstva unutrašnjih poslova„Prijava boravišta stranca”i to putem Portala eUprava (euprava.gov.rs).

Elektronska usluga „Prijava boravišta stranca”omogućava fizičkim licima kod kojih stranci dolaze u posetu da izvrše prijavu boravišta strancau bilo kom trenutku, bez odlaska na šalter MUP-a putem Portala eUprava.

„U ovom trenutku realizovana je prva faza usluge: podnosilaczahteva može da prijavi stranca ili na adresu svogprebivališta ili naadresu nepokretnost čiji je vlasnik. Prilikom elektronske prijaveboravišta stranca dodatno se dostavljaju podaci o elektronskoj poštii podnosioca prijave i stranca za koga se vrši prijava, kako bi se omogućila elektronskedostava potvrde o prijavljenom boravištu. Nakon uspešno izvršene elektronske prijaveboravišta i podnosilac prijave i stranac, na prijavljene adrese elektronske pošte, dobijaju popunjeni obrazac prijave u elektronskom obliku.Prijava u elektronskom oblikuposlata elektronskom poštomje dovoljan dokaz o prijavi, građani više ne moraju zbog toga da odlaze na šalter MUPa, astranci više neće morati da nose kartončićkao dokaz o prijavi boravišta”, izjavio je Doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

On je dodao da je korišćenjeove usluge dostupno samo korisnicima prijavljenim na Portalu eUprava kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Fizička lica koja prijavljuju stranca na adresu nepokretnostineće moći da koriste ovu uslugu ako ta nepokretnost nije uknjižena u Republičkom geodetskom zavodu (RGZ), kao i u slučaju da adresu nije moguće prepoznati u Adresnom registru Republike Srbije. Pravilnik koji uređuje prijavu boravišta stranca, nalazi se na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova.