BEOGRAD – Vlada Srbije je na današnjoj sednici odlučila da važenje Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru produži do kraja 2019. godine. U obrazloženju se navodi da su smanjenje zarada, zabrana zapošljavanja i racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru mere koje su najviše doprinele smanjenju rashoda i uspehu fiskalne konsolidacije.

Vlada je danas usvojila i Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, kojim će se na jednom mestu objediniti sve naknade koje se plaćaju za korišćenje prirodnih bogatstava, dobara od opšteg interesa i dobara u opštoj upotrebi. Time se uspostavljaju jasna pravila u sistemu javnih prihoda, obezbeđuje optimalno korišćenja javnih dobara i privredi garantuje predvidivost troškova poslovanja. Na današnjoj sednici usvojeni su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona na dohodak građana i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Tanjug