VRBAS – Među 757 poslanika Velike narodne skupštine, održane 25. novembra, bio i 21 Rusin. Oni su delegirani iz opštine Novi Sad, Đurđevo, Ruski Krstur, Stari Vrbas i Kucura, a najznačajniji udeo imao je Jovan Hranilović, grkokatolički sveštenik iz Novog Sada, koji je predsedavao Velikom narodnom skupštinom i zastupao interese Rusina.

Na Velikoj narodnoj skupštini Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena Bačke, Banata i Baranje, održanoj 25. novembra 1918. godine u Novom Sadu, učestvovali su i Rusini. Smatra se da je među 757 poslanika bio prisutan i 21 Rusin. Ova mala slovenska nacionalna zajednica (u Bačkoj 1921. godine ih živi 12.071), na taj način je dala svoj doprinos prisajedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji. Rusinski poslanici su poticali iz opština Ruski Krstur, Kucura, Stari Vrbas, Đurđevo i iz grada Novog Sada. Izbor poslanika odražavao je nacionalnu strukturu stanovništva tih naselja i pokazuje da su njihovi žitelji u prelomnim vremenima delovali kao solidarne i jedinstvene lokalne političke zajednice. Jedna od najistaknutijih ličnosti Velike narodne skupštine bio je novosadski grkokatolički (unijatski), rusinski sveštenik Jovan Hranilović (1855-1924). Do danas je u nauci bio nepoznat podatak da je Hranilović za poslanika izabran na zboru Rusina iz Novog Sada, održanom 23. novembra.

RTV (Aleksandra Lenđer)