BEOGRAD – Danas se održava Izborna skupština Srpske akademije nauka i umetnosti na kojoj će biti razmatrano 26 kandidata za dopisne članove Akademije i 18 za redovne. Kandidat za dopisnog člana Odeljenja za matematiku, fiziku i geonauke s dvotrećinskom podrškom je Željko Šljivančanin, kandidati za dopisne članove Odeljenja jezika i književnosti s većinom glasova su Jovan Delić, Zoran Paunović, Ljubinko Radenković i Mihajlo Pantić.

S dvotrećinskom podrškom na Izbornu skupštinu za dopisnog člana Odeljenja hemijskih i bioloških nauka ide Tanja Ćirković Veličković, a sa većinom glasova Aleksa Obradović, Marjan Niketić i Pavle Pavlović. Kandidati za Odeljenje društvenih nauka s dvotrećinskom podrškom su Alpar Lošonc i Pavle Petrović, a sa većinom glasova Slobodan Antonić, Milena Dragićević Šešić i Mirjana Rašević.

S većinom glasova na skupštinu idu Vlada Veljković, Slaviša Trajković i Dragoslav Šumarac za dopisne članove Odeljenja tehničkih nauka, dok su kandidati za Odeljenje istorijskih nauka s dvotrećinskom podrškom Dragan Vojvodić, Vujadin Ivanišević i Mira Radojević, a sa većinom glasova Đorđe Bubalo.

Tanjug