NOVI SAD – Na Fruškoj gori je danas održana sedamnaesta sednica Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor i prva zajednička sednica te Komisije i Radne grupe za saradnju sa okruzima i koordinaciju inspekcijskog nadzora u AP Vojvodini. Koordinacionom komisijom je predsedavao ministar javne uprave i lokalne samouprave, Branko Ružić, dok je Radnom grupom predsedavao potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković.

Ministar Ružić i predsednik Mreže inspektora Srbije Dragoman Paunović potpisali su danas i Sporazum o saradnji radi afirmacije i unapređenja rada inspektora.

Ističući da se danas sednica republičke Koordinacione komisije održava van svog sedišta, tačnije van Beograda, ministar Branko Ružić naglašava da takav manir pokazuje spremnost za saradnju sa svim nivoima vlasti i težnju da se sa svim inspekcijskim službama ostvari što bolja koordinacija i komunikacija.

“Veoma je značajno da smo do sada tu koordinaciju doveli do perfekcije, pre svega sa načelnicima upravnih okruga, dok se danas održava već treći uspešan sastanak sa pokrajinsom Radnom grupom. Danas je veoma važno potpisivanje Sporazuma sa Mrežom inspektora Srbije, jedinom strukovnom organizacijom koja okuplja preko 1.500 inspektora sa svih nivoa vlasti. To jeste strukovno udruženje koje zastupa interese inspektora, što je od velike važnosti, imajući u vidu da je percepcija o samim inspekcijskim službama i inspektorima nije uvek na zavidnom nivou. Ovim Sporazumom pokazujemo našu sinergiju i pomognemo da se u skladu sa našim Akcionim planom u sledeće 3 godine i materijalni i ljudski resursi što više ojačaju kako bi inspekcijske službe u Srbiji funckionisale što bolje”, rekao je ministar Ružić.

Ministar Ružić je podsetio da je zahvaljujući toj saradnji na nivou lokala prošle godine izdejstvovano uvođenje korektivnog koeficijenta koji omogućava da se do 20 odsto uveća plata inspektora shodno pokazanim rezultatima. To je dobra simbolika saradnje i međusobnog razumevanja, istakao je on.

Ružić ističe da je Vlada Republike Srbije danas utvrdila predlog Zakon o izmenama i dopunama zakona o inspekcijskom nadzoru, koji će se već naredne nedelje naći u Skupštini Republike Srbije. Radi se o izmenama i dopunama koje upodobljavaju sve mehanizme i institute, uvodeći novine, poput prikrivene trgovine i zajedničkog nadzora.

Potpredsednik Pokrajinske vlade, Ivan Đoković ističe da je pokrajinsko Radno telo formirano u februaru mesecu tekuće godine, koje bi ispred Pokrajinske vlade komuniciralo sa Ministarstvom nadležnim za poslove inspekcijskog nadzora lokalne uprave, ali i koje bi dovelo do povećanja kvaliteta rada inspekcijskih službi pokrajine.

“U AP Vojvodini imamo 126 različitih inspektora i preko dvadeset inspekcijskih zaduženja, koja proizilaze iz čitavog dijapazona različitih republičkih zakona. Naš prvi korak je bio utvrđivanje stanja edukovanosti, profesionalnih kvaliteta, ali i administrativno-tehničkih kapaciteta vojvođanskih inspektora, te da zajedno sa Republikom radimo na njihovom usavršavanju. Značajno je da je Vojvodina uključena u donošenje republičkih zakona i propisa koji tretiraju inspekcijski nadzor. Na taj način, svoja iskustva, zahteve i potrebe građana i privrede implementiramo u zakone kojima će se uređivati ovu oblast”, naglasio je Đoković, dodavši da je pripremljen čitav set mera kako je potrebno zajedničkim radom Republike i Pokrajine podići nivo inspekcijskih službi na zadovoljavajuć nivo.

Pozivajući se na poznate podatke, Đoković je rekao da su pronađeni nedostaci, što ujedno predstavlja i prvi ključni korak za donošenje strateških odluka i za popravljanje postojećeg stanja, gde se to zahteva. Ono što je nezadovonjavajuće je starosna dob inspektora, njihova tehnička opremljenost, s tim što je njihovo znanje, agilost i stečeno iskustvo pokrajinskih inspektora iznad republičkog proseka