NOVI SAD – Sedmi „Dunavski biznis forum“ (DBF) zvanično je otvoren danas na Novosadskom sajmu, u organizaciji „Media inventa“, uz podršku Privredne komore Srbije (PKS), Privredne komore Vojvodine (PKV) i Grada Novog Sada. Posvećen je Dunavskoj strategiji u ulozi biznisa u ostvarivanju njenih ciljeva, jačanju prosperiteta i efikasnijem korišćenju potencijala.

Predsednik PKV Boško Vučurević rekao je u svom obraćanju na otvaranju Foruma da je PKV prepoznala značaj dunavskog regiona o čemu svedoči niz Sporazuma o saradnji koje je PKV potpisala sa privrednim komorama i drugim poslovnim asocijacijama od Nemačke do Rumunije, naročito u poslednje dve godine.

„Posebnu pažnju treba posvetiti transportu i logistici. U razvijenim zemljama transport i logistika učestvuju sa čak 10 posto bruto domaćeg proizvoda. Upravo kroz DBF, privredi Vojvodine i Srbije biće olakšan kontakt sa privrednicima Evropske unije koji su zainteresovani za saradnju i koji se fokusiraju na Dunav kao transportni koridor za promet roba“, rekao je Vučurević. Dodao je da je transport vodom najpovoljniji i da se bez toga ne može zamisliti trgovina.

Prema rečima predsednika Programskog saveta DBF prof. dr Radovana Pejanovića, ovaj Forum je stručna manifestacija koja ima za cilj da okupi predstavnike iz različitih oblasti, a u vezi sa Dunavskim regionom i Dunavskom strategijom. Istakao je da reka Dunav, kroz projekat Dunavske strategije, povezuje kulturološki, privredno, ekonomski i geopolitički ukupno 14 zemalja.

„Višestruki su pozitivni razlozi i efekti jedne saradnje koju treba produbiti između ovih zemalja. I na ovaj način se to postiže, putem ovakvih skupova gde se susreću i poslovni ljudi i intelektualci, stručnjaci, odnosno menadžeri iz mnogih kompanija koje sarađuju u ovom regionu, a sve u cilju ekonomskih, kulturnih, političkih odnosa, u funkciji mira u ovom regionu“, rekao je Pejanović.
Predsednik Skupštine PKS Miloš Nenezić istakao je da je PKS, zajedno sa Vladom Republike Srbije, aktivni učesnik u menjanju uredbi i sprovođenju Dunavske strategije.

„Komisija EU je u ovom dokumentu odredila 11 prioritetnih oblasti, u okviru kojih je odredila po dve zemlje koje su koordinatori za datu oblast. Srbija je određena za infrastrukturu i nauku“, rekao je Nenezić. Dodao je da Srbija, zajedno sa Slovačkom koordinira oblast nauke, istraživanja, razvoja, a sa Slovenijom oblast uređenja puteva.

U okviru prvog dana DBF, održavaju se paneli – „Pametni gradovi“, „Mediji između objektivnosti, stvaralačke kritike i senzacionalizma“, „Regioni mostovi integrativnih procesa“ i „Biznis i prioriteti“. Drugog dana Foruma, 14. novembra 2018. godine u PKV održaće se paneli na sledeće teme: „Značaj nauke za razvoj poljoprivrede, agroprivrede i koncepta pametnih sela“, „Medicina i farmacija na istom zadatku“ i „Transport i logistika, velika šansa Srbije“.