NOVI SAD –U svetu, a i kod nas se 14. novembra se obeležava Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti, sa ciljem da se skrene pažnja i interesovanje javnosti prvenstveno na mogućnost primarne prevencije šećerne bolesti, kao i na složenost njenih zdravstvenih i socijalnih posledica.
Šećerna bolest je kompleksno oboljenje koje nastaje usled prestanka ili nedovoljnog lučenja insulina, hormona koji se stvara u gušterači (pankreasu), usled čega biva narušen metabolizam belančevina, ugljenih hidrata i masti. Bez obzira što je bolest odavno poznata, može se nazvati oboljenjem savremenog doba, budući da je najčešće prouzrokovana savremenim načinomživota, od kojih su najčešći: nedovoljna fizička aktivnost, nepravilna ishrana, gojaznost i izloženost stresu.
 
Ovaj dan je izabran zbog toga što je to dan rođenja kanadskog naučnika Frederika Granta Bantinga pronalazača insulina. Svake godine se kreira novi moto pod kojim se obeležava ovaj dan. Ovogodišnji moto Svetskog dana borbe protiv šećerne blesti je “Porodica i dijabetes”.
 
RTV