NOVI SAD – Među 757 članova Velike narodne Skupštine Srba, Bunjevaca, Slovaka i ostalih Slovena, bila su 62 delegata slovačke nacionalnosti. Ozbiljna politička saradnja Slovaka i Srba, počinje još na majskoj Skupštini u Sremskim Karlovcima 1848., sa koje su Srbi uputili zahtev Beču za autonomijom i proglasili Srpsku Vojvodinu. Tokom druge decenije 20-оg veka, ta saradnja je krunisana. Velika narodna skupština iz 1918. godine došla je kao logičan sled višedecenijske tesne političke saradnje dvaju srodnih naroda – Srba i Slovaka, i tadašnjih istorijskih prilika. Slovaci su o svom učešću na Skupštini odlučili dve nedeljle pre njenog održavanja, kada su doneli Deklaraciju u 15 tačaka.

“Ta deklaracija koja je pročitana govori upravo o ravnopravnosti svih naroda, o narodnom školsktvu, znači da svako ima pravo da uči na svom jeziku u okvirima koji su garantovani nekim pravnim okvirom, da se pomogne seljacima u vreme elementarnih nepogoda… Sve je to bilo u toj deklaracijia koja ima 15 tačaka, i koja je pročitana na Velikoj narodnoj skupštini”, rekao je Pavel Surovi, direktor Kulturnog centra Kisač.

RTV (Dragan Vukašinović)

Foto: RTV