RUMA – Na izmaku Prvog svetskog rata, kada je Austrougarska pucala po svim šavovima, srpski narod je bio na domaku ostvarenja svojih viševekovnih težnji za oslobođenjem i ujedinjenjem svih srpskih zemalja. Snažan podsticaj u tom pravcu bili su uspesi, i na kraju pobeda, Kraljevine Srbije u ovom ratu. Ruma, kao centar srpskog pokreta u Sremu, spremno je dočekala ulazak srpske vojske, 6. novembra 1918. godine, pod komandom majora Ljubomira Maksimovića. U Rumi je još pre toga formirano sresko Narodno veće, na čijem je čelu bio dr Žarko Miladinović. Verovatno su još tada započele pripreme za organizovanje Rumskog zbora.

Sile Antante, pobednice u ratu, još uvek su bile pred dilemom: razbiti Austrougarsku monarhiju ili je preurediti na novim principima državnog uređenja. To je bio razlog više da se prečanski Srbi, kao i srpski narod u celini, još snažnije angažuju po pitanju svoje budućnosti u okviru jedne južnoslovenske države ili, još pre, u zajednici sa Kraljevinom Srbijom. U tom smislu se može posmatrati i održavanje Velikog narodnog zbora u Rumi, 11. novembra po starom, ili 24. novembra 1918. godine, po novom kalendaru, kao i njegovi zaključci.

RTV