BEOGRAD – Državna sekretarka Ministarstva prosvete Ana Langović izjavila je danas da novi Zakon o Sremskim Karlovcima, koji bi mogao biti usvojen početkom naredne godine, predviđa, osim utvrđivanja uslova za obnovu kulturno-istorijskog nasleđa koji Karlovce stavlja na važnu turističku i kulturnu mapu, da taj grad postane i univerzitetski centar Srbije.

Inicijativa Ministarstva prosvete da se formira akademski centar s najboljim studijskim programima svih fakulteta, a sve u cilju privlačenja stranih studenata,dobila je podršku Vlade Srbiji, formirana je radna grupa koja treba da radi na izradi zakona, odnosno donošenju novog.

Tanjug