NOVI SAD – Javno komunalno preduzeće „Gradskog zelenilo“ apeluje na građane da izbegavaju parkiranje automobila u blizini drveća. Takođe, savetujemo građanima da se ne kreću u blizini drveća, jer su grane otežale i lako se lome zbog velike količine snega koja je za poslednja 24 sata napadala. Od početka padavina do danas u 13 časova naše ekipe intervenisale su u više od 100 slučajeva. Kompletna Zimska služba našeg preduzeća sa svom raspoloživom mehanizacijom nalazi se na ulicama. Sem čišćenja snega i posipanja soli na lokacijama za koje smo zaduženi, uklanja se palo drveće i grane.

Radnici Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ su po završetku vegetacionog perioda orezali drveće na javnim površinama koje se nalaze u Programu redovnog održavanja i uklonili stabla koja su prestarela, trula ili bolesna. Da taj posao nije valjano urađen, situacija bi bila mnogo teža.
Ovom prilikom apelujemo i na vlasnike porodičnih kuća da u što većoj meri otresu sneg sa krošnji drveća koje se nalazi na njihovim posedima, pre svega zbog bezbednosti njih i njihove imovine.