BEOGRAD, 14. decembar –  Predstavnici humanitarne organizacije „28. jun”, kao jedine organizacije te vrste sa prostora bivše Jugoslavije koja ima konsultativni status pri Ujedinjenim nacijama, ponovo su pokrenuli pitanje diskriminatorne politike koja je usmerena protiv Srba na Kosovu i Metohiji, ovog puta u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Na pripremnom zasedanju za 68. konferenciju Ujedinjenih nacija o civilnom društvu, predstavnica humanitarne organizacije Maša Čalić istakla je da bi „neizbežna humanitarna katastrofa na Kosovu i Metohiji trebalo da bude centralna tema ove konferencijekoja će biti održana sledeće godine“.

Ovo je treći put u prethodnih nekoliko nedelja da se organizacija „28. Jun“ obratila UN povodom situacije na Kosovuzahvaljujući specijalnom konsultativnom statusu koji joj omogućava da u okviru Ekonomskog i socijalnog saveta Ujedinjenih nacija (ECOSOC) predstavlja svoje ekspertske analize i pruža podršku u procesu praćenja i primene međunarodnih sporazuma.

Govor dve predstavnice HO „28. jun” u Kancelariji Ujedinjenih Nacija za nasilje i drogu u Beču bio je prekinut prošle nedelje  nakon što su ukazale na eskalaciju različitih vidova nasilja prema Srbima na Kosovu i Metohiji. Tamara Pavlović i Mia Milanović su, u ime organizacije, bile najavljene kao govornici na sastanku Komisije UN za sprečavanje kriminala i uspostavljanje pravde. Nakon nekoliko odlaganja, Mia Milanović je uspela da održi govor uz česte prekide predsedavajućeg. Ipak, Tamari Pavlović mikrofon je bio potpuno isključen posle prvog minuta njenog govora, kada je počela da govori o nepravdi prema Srbima na Kosovu i Metohiji.

Članovi humanitarne organizacije „28. jun” su 30. novembra govorili o kršenju ljudskih prava koje trpe Srbi na Kosovu i Metohiji i na forumu Saveta za ljudska prava UN u Ženevi. Sednica Foruma za ljudska prava o pitanjima manjina ostala je nema posle govora Savete Tomović, direktorke HO „28. Jun” za centralnu Evropu, tokom koga je osudila tretman srpskih manjina širom Balkana. Nakon govora, predsedavajućoj foruma Riti Isak-Ndiaje dostavljena je peticija sa 150.000 potpisa koja poziva na zaštitu srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji.

Humanitarna organizacija „28. jun“ je multinacionalna organizacija koja se bavi humanitarnim, socijalnim i filantropskim radom. U maju 2018. godine postala je prva dobrotvorna organizacija iz bivše Jugoslavije kojoj je dodeljen poseban konsultativni status pri Ujedinjenim nacijama. Osnovana je 2011. godine, a  registrovana 2012. godine u Kanadi kao neprofitna organizacija. Kroz različite projekte koji su realizovani prikupljeno je više od 184 tone humanitarne, medicinske i pomoći u vanrednim situacijama u vrednosti od preko 6,1 miliona dolara.