BEOGRAD – Narodna banka Srbije (NBS) bi do sutra najkasnije trebalo da utvrdi listu reprezentativnih platnih usluga u vezi s platnim računom, odnosno koje će naknade građanima i privredi javno da objavljuje. Ponedeljak je krajnji rok do kada NBS treba da objavi propise koji će omogućiti javnu objavu od 10 do 20 platnih usluga, onih koje korisnici platnih usluga najčešće koriste i onih koje ih izlažu najvećem trošku. Reč je o propisima za sprovođenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama.

Donošenjem podzakonskih akata predviđenih ovim zakonom doprineće se većoj transparentnosti pri iskazivanju naknada za platne usluge i standardizaciji termina koje koriste pružaoci platnih usluga pri oglašavanju svojih usluga, kažu u NBS. Posle donošenja, podzakonska akta će biti objavljena i na zvaničnoj internet prezentaciji Narodne banke Srbije u delu – Propisi.

Tanjug